Biskupství brněnské

Seminář o výchově k rodičovství

Ilustrace
13.4.2002
Seminář „Výchova k rodičovství v rodině a ve škole“ pořádalo občanské sdružení CENAP v Brně na Novobranské ulici 4 v sobotu 13. dubna od 9 do 14 hod.Doškolovací seminář je určený všem, kdo se zabývají problematikou přirozeného plánování rodičovství, přípravou snoubenců a výchovou k rodičovství na školách.
Pořadatel akce, občanské sdružení CENAP, bylo založeno v roce 1994 s cílem zaměřit se na poradenství a osvětovou činnost v oblasti rodinné a sexuální výchovy. Sdružení v Brně provozuje Poradnu přirozeného plánování rodičovství a od roku 1999 Poradnu pro ženy a dívky jako doplněk státního systému sociálná péče. O potřebnosti poradny svědčí stále se zvyšující počet klientely. Zatímco v roce 2000 bylo v rámci tohoto projektu osloveno 2270 lidí, v roce 2001 to už bylo 5208 osob.

Bližší informace: CENAP, Trnitá 8, 602 00 Brno. Tel./fax 05-4325 4891, e-mail: cenap@volny.cz.