Biskupství brněnské

Nabídka komunity Emmanuel

Ilustrace
16.2.2002 - 17.2.2002
Chodíte spolu? Komunita Emmanuel pořádá ve dnech 16. a 17. února víkendové setkání pro snoubence, ale také pro Ty, kteří spolu chodí a o manželství uvažují. Setkání zahrnuje společné chvály, přednášky, adoraci, sdílení ve skupinkách a slavení eucharistie. Přednášet budou mladé i starší páry z komunity Emmanuel. Přihlášky: Levíčkovi tel.05/352004.

Po telefonu.
Každé pondělí od 19 do 21 hodadorujeme a modlíme se za prosby sdělené telefonicky na tel. čísle 05/4524 3952.
Tato služba je zcela diskrétní . Nebojte se, že se budeme vyptávat, posuzovat, radit nebo o tom s někým mluvit.
Vaše prosby pouze přednášíme Ježíši, kterého adorujeme, s důvěrou, že je vyslyší. A skutečně máme pozitivní zkušenosti.
Chceme nabídnout naši modlitbu laikům i kněžím a nést s nimi jejich břemena spolu s Kristem

Další informace http://www.emmanuel.cz.