Biskupství brněnské

Generální vikář brněnské diecéze oslavil životní jubileum

Ilustrace
5.2.2002
Generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek oslavil v úterý 5. února šedesáté narozeniny.

Jiří Mikulášek se narodil v Brně, kde také maturoval na Průmyslové škole elektrotechnické a poté byl osm let zaměstnaný jako technik v brněnské Zbrojovce. Od roku 1968 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a v roce 1973 přijal v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení.

Jako duchovní pak působil v řadě farností brněnské diecéze (Jedovnice, Ostrov u Macochy, Blansko, Hovorany, Brno-dóm) a od roku 1992 je jejím generálním vikářem. V roce 1994 byl jmenován druhým prelátem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, v Jubilejním roce 2000 ho Svatý otec Jan Pavel II. jmenoval Prelátem Jeho Svatosti.

Jiří Mikulášek je autorem knih Kde by se vzalo to dobro? (Cesta,1999) a Stříbrné vteřiny (Cesta,2000), v nichž přináší čtenářům krátké příběhy pro povzbuzení na jejich cestě k Bohu.