Biskupství brněnské

250. výročí narození sv. Klementa M. Hofbauera

Ilustrace
25.11.2001
U příležitosti 250. výročí narození sv. Klementa Maria Hofbauera slavil strahovský opat P. Michael Pojezdný, OPraem. v neděli 25. listopadu v 16 hodin ve znojemském kostele sv. Mikuláše slavnostní mši svatou (homilie: P. Hans Schermann, CSsR, klášter Attnang-Puchheim).Více informací o 250. výročí narození sv. Klementa Maria Hofbauera lze nalézt na http://www.klemens-hofbauer.at.