Biskupství brněnské

Misijní neděle

Ilustrace
21.10.2001
Neděle 21. října byla letos opět slavena jako Misijní neděle.
V brněnské katedrále sv. Petra a Pavla v tento den slavil mši svatou brněnský pomocný biskup Mons. Petr Esterka, pověřený duchovní péčí o české katolíky v cizině.Z poselství Svatého otce Jana Pavla II. k misijní neděli:
„Misijní neděle byla ustanovena před 75 lety papežem Piem XI .... Od té doby je Misijní neděle zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jeho misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů.“