Biskupství brněnské

Poutní akce ve velkomeziříčském děkanství

Ilustrace
27.9.2001 - 7.10.2001
Ke kapličce sv. Václava u Lhotek se za 1. světové války chodily modlit ženy za své manžele, syny a milé, kteří museli narukovat. Z této obce nikdo na tehdejších bojištích nepadl. Za tuto mimořádnou přímluvu sv. Václava půjdeme poděkovat v neděli 7.10. ve 13.30 od kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. Čekají nás asi 4 km pěší chůze krásnou přírodou. U kapličky se setkáme s lhoteckými občany, potomky zachráněných a dalšími. Ti vyjdou z návsi o půl třetí. Setkáme se u kapličky, společně se pomodlíme, zazpíváme s kapelou a občerstvíme z darů místních farníků.Před slavností sv. Václava, hlavního patrona českého národa v Čechách a na Moravě, a státním svátkem bude u sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí slavnostní bohoslužba obětovaná za vlast. Začne ve čtvrtek 27.9. v 16.30 a bude při ní zpívat chrámový sbor. Pak jdeme k soše sv. Václava na Horním městě. Tam budou modlitby za mír a smíření v naší vlasti i na celém světě. Slavnost zakončíme svatováclavským ohněm na paloukách, který připravili obětaví místní sousedé. Všichni přijďte pomodlit se a zazpívat si v kostele a u sochy a pak posedět a zazpívat u ohně. Občerstvení zajištěno.
Bohoslužby za vlast s následujícími svatováclavskými ohni budou také v sousedních kostelích: Bory 27.9. v 17.00, Mostiště v 18.00 téhož dne, Uhřínov a Netín v pátek 28.9. v 17.00 hodin.