Biskupství brněnské

Jáhenské svěcení v brněnské katedrále

Ilustrace
23.6.2001
V sobotu 23.6.2001 přijalo v katedrále sv. Petra a Pavla z rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho jáhenské svěcení šest kandidátů brněnské diecéze a jeden řeholník z řádu premonstrátů.
Jáhenské svěcení přijímají zpravidla bohoslovci, kteří právě dokončili studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a nyní po svěcení absolvují roční praktickou přípravu, tzv. jáhenský rok ve farnostech, do kterých byli ustanoveni. Během tohoto roku jáhen pomáhá faráři, k němuž byl poslán - učí náboženství, může podle potřeby oddávat, křtít, pohřbívat, vést bohoslužbu slova apod.Letošní jáhni:
  • Mgr. Tomáš Caha, k 1.7. ustanoven k jáhenské službě ve farnosti Třebíč
  • Mgr. Pavel Pacner, ustanoven ve farnosti Osová Bítýška a v Diecézním centru mládeže.
  • Mgr. Michal Polenda, bude absolvovat základní vojenskou službu
  • Mgr. MUDr. Karel Rozehnal, ustanoven ve farnosti Pozořice a Komořany
  • Mgr. Pavel Sobotka, ustanoven ve farnosti Přímětice
  • Pavel Šenkyřík, bude pokračovat ještě ve studiu na fakultě
  • premonstrát Pavel Rostislav Novotný.