Biskupství brněnské

Svatodušní novéna v kostele sv. Tomáše v Brně

Ilustrace
25.5.2001 - 4.6.2001
Od pátku 25. května do soboty 2. června pořádala komunita Emmanuel novénu k Duchu svatému v kostele sv. Tomáše v Brně. Novéna začínala ve všední dny vždy v 18.30 hodin, v neděli ve 20.30 hodin. V jednotlivých dnech byly rozjímány příměry, které Ježíš Kristus řekl sám o sobě:
  1. Pá 25.5. – Já jsem světlo světa – J 1,1-14
  2. So 26.5. – Já jsem chléb, který sestoupil s nebe – J 6,41-51
  3. Ne 27.5. – Já jsem dveře – J 10,1-10
  4. Po 28.5. – Já jsem cesta – Lk 24,13-35
  5. Út 29.5. – Já jsem pravda – J 18, 33-37
  6. St 30.5. – Já jsem život – J 11,17-27
  7. Čt 31.5. – Já jsem dobrý pastýř – J 10,11-16
  8. Pá 1.6. – Já jsem pravý vinný kmen – J 15,1-11
  9. So 2.6. – Já jsem počátek a konec – Mt 28,16-20

V pondělí 4. června v kostele sv. Tomáše při mši svaté v 17.30 hodin uděloval generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek svátost biřmování.

V neděli 3. června (slavnost Seslání Ducha svatého) jsme biřmovancům vyprošovali plnost Ducha svatého (téma Já jsem zářivá jitřní hvězda – Zj 22,16-17).