Biskupství brněnské

100. výročí obnovení řeholního života v klášteře Porta Coeli

Ilustrace
19.5.2001 - 18.11.2001
V sobotu 19. května 2001 byla v klášteře Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova v 9.30 hodin slavena slavnostní mše svatá u příležitosti oslav 100. výročí posvěcení nového konventního kostela. Hlavním celebrantem byl Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.V neděli 27. května 2001 bude v 11.00 hodin v konventním kostele slavena pontifikální mše svatá s cisterciáckým chorálem ze 12. století a ve 12.30 proběhne svěcení opravené kapitulní síně.

Další slavnostní mše budou v konventním kostele slaveny 11. července (11.00 hodin, svátek sv. Benedikta), 15. srpna (10.00 hodin, slavnost Nanebevzetí Panny Marie), 20. srpna (10.00 hodin, svátek sv. Bernarda).

V sobotu 8. září se bude konat dětský den, ve 14.00 hodin bude slavena mše sv. za děti, od 15.15 budou hry a soutěže v muzeu a klášteře.

Oslavy 100. výročí obnovení řeholního života v klášteře Porta Coeli budou zakončeny slavnostní mší svatou ke 12. výročí svatořečení sv. Anežky České ve farním kostele v neděli 18. listopadu v 9.30 hodin (celebruje Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze). Zároveň bude požehnán obnovený portál farního kostela.