Biskupství brněnské

Projekt „Vyučovat a učit se solidaritě“

Ilustrace
20.3.2001 - 24.3.2001
Program s názvem „Vyučovat a učit se solidaritě“ realizuje Mezinárodní centrum jáhnů se sídlem v Rottenburgu, Mezinárodní centrála františkánů v Bonnu, Univerzita v Karakasu a Katolická univerzita v Tübbingenu za finanční podpory Evropské unie. Cílem projektu je najít a pojmenovat „bolesti“ v sociální oblasti a zároveň nabízet jejich řešení. Setkání pracovních skupin expertů z Latinské Ameriky a západní Evropy probíhá souběžně v pěti zemích ve dnech 20.-24. března na uvedená témata:
  • Maďarsko - Problematika romské menšiny a vězňů
  • Nizozemí - Problém novodobých chudých a bohatých
  • Německo - Mezigenerační soužití
  • Francie - Boj s drogami, integrace skupin na okraji společnosti
  • Česká republika - Náhradní rodinná péče a péče o ohrožené děti

V České republice probíhá pracovní setkání v Brně. Za ČR se ho účastní vedoucí Sdružení pěstounských rodin Ing. Miroslav Opatřil a Ing. Mgr. Jiří Bureš z olomoucké arcidiecéze. Ve středu 21.3. se účastníci seznámili sprojektem „Dům na půli cesty“ v Pohořelicích, který je určen pro děti opouštějící dětské domovy, v pátek 23.3. navštívili „Dům jistoty“ v Brně (Annenská ul.), určený pro děti problematicky vychovatelné. Oba domy zřídilo Sdružení pěstounských rodin. Účastníci se setkali s brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem na brněnském biskupství. Součástí programu byla také návštěva Velehradu, místa začátků křesťanství vnašich zemích.

Vyhodnocení projektu ze všech 5ti zemí proběhlo ve dnech 26. - 28.3. v rakouskémSalzburgu.