Biskupství brněnské

Mons. Ludvík Horký přijal rakouské vyznamenání

Ilustrace
12.3.2001
Dolnorakouská vláda propůjčila Mons. Ludvíku Horkému, prelátovi Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla, vyznamenání Zlatý komturský kříž za zásluhy o dobré sousedské vztahy mezi Dolním Rakouskem a Moravou.
Mons. Horký přijal vyznamenání v pondělí 12.3.2001 ve 12.00 hodin z rukou zemského rady dolnorakouské vlády Mgr. Wolfganga Sobotky.
Mons. Ludvík Horký se narodil 15.9.1913 v Rudě, maturoval na klasickém gymnáziu v Brně a potom absolvoval v letech 1934-39 brněnské bohoslovecké učiliště. V letech 1939-41 působil jako kaplan v Dačicích, od roku 1941-1946 byl kurátem v Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích. 1946-54 byl středoškolským profesorem na gymnáziu v Břeclavi, poté studoval Filozofickou fakultu MU v Brně. 1954-1963 byl farářem v Brně na dómě.
V červnu roku 1963 byl jmenován kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. 1. února 1972 byl jmenován 1. prelátem a děkanem kapituly. Od 29.2.1972 do 30.3.1990, v době sedisvakance, stál v čele brněnské diecéze jako její administrátor.
Po nástupu 13. sídelního brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho byl jmenován v dubnu 1990 biskupským vikářem a v témže roce ho papež Jan Pavel II. jmenoval apoštolským protonotářem s právem užívat titul monsignor.