Biskupství brněnské

Přednáškový cyklus Filozofie, věda a křesťanství - perspektivy pro 3. tisíciletí

Ilustrace
20.2.2001 - 29.5.2001
Moravsko-slezská křesťanská akademie Vás srdečně zve na jarní přednáškový cyklus na téma Filozofie, věda a křesťanství - perspektivy pro 3. tisíciletí. Přehled přednášek:
 • 20. února 2001
  PhDr. Jarmila Bednaříková: Morálka pohanů a morálka křesťanů
 • 6. března 2001
  PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.: Zneuznávání hodnoty rozumu a souvislé argumentace v současnýchhumanitních vědách a ve veřejném hovoru

 • 20. března 2001
  Doc. RNDr. Jan Fischer, DrSc.: Dialog vědy a víry nad knihou přírody
 • 3. dubna 2001
  Doc. PhDr. Karel Floss:
  Hans Küng: Být křesťanem
 • 18. dubna 2001
  Prof. RNDr. Libor Pátý: Víra v Boha a náboženství ve vzdělávání našich budoucích generací

 • 15. května 2001
  Mgr. Petr Dvořák: Logika náboženství: význam logiky pro teologii a filozofii
 • 29. května 2001
  Prof. MUDr. Augustin Svoboda,CSc.: Nové reprodukční technologie - zbude místo pro Boha Stvořitele?

Přednášky se konaly vždy v 17.00 hodin v přednáškovém sále Biskupství brněnského, Petrov 2.