Biskupství brněnské

Tříkrálová sbírka

Ilustrace
3.1.2001 - 8.1.2001
Česká biskupská konference pověřila Sdružení České katolické charity (SČKCH) pořádáním Tříkrálové sbírky. Na území brněnské diecéze byl tento úkol svěřen Diecézní charitě Brno.
Tato veřejná sbírka byla povolena odborem všeobecné správy Ministerstva vnitra dne 22. 9. 2000 pod čj. VS/3-4746/2000-526 v souladu se zákonem ČNR č. 37/1973 Sb., § 4 (povolení mají k dispozici organizátoři).

Účelem této sbírky je snaha cílevědomě formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících, snaha obnovit zájem o charitu a angažovanost lidí ve službě bližnímu v nouzi. Cíle sbírky jsou:
1. formovat veřejnost k sociálnímu cítění a k pomoci bližnímu
2. umožnit občanům ČR podílet se na charitní práci
3. získávat finanční prostředky pro činnost všech složek SČKCH

V době od 3. do 8. ledna 2001 chodily do domácností, institucí a po ulicích v celé České republice skupinky tří králů s koledou a vybíraly do kasiček příspěvky od občanů. Zároveň obdržely domácnosti v ČR před Vánocemi a v období do 6. 1. 2001 letáky se složenkami, kterými budou moci dárci přispět na účely sbírky. V r. 2001 je konkrétním účelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Sbírka se bude soustřeďovat na centrální konto SČKCH 1011017777/5500, v. s. 777, Raiffeisenbank Praha.

Výtěžek sbírky se rozdělí v poměru:
50 % na činnost oblastních a farních charit
25 % na humanitární pomoc do zahraničí
25 % podpora činnosti diecézních charit, podpora aktivit sekretariátu SČKCH
a rozvojový charitní fond pomoci.

Další informace lze nalézt na www.charita.cz.