Biskupství brněnské

Popelka nazaretská v rajhradském klášteře

Ilustrace
10.12.2000
V neděli 10. prosince v 15.00 hodin bylo v kapitulní kapli benediktinského kláštera v Rajhradě uvedeno literárně hudební pásmo Popelka nazaretská (autoři Václav Renč a Vít Petrů). Účinkoval Rajhradský pěvecký sbor dětí a mládeže - čtyřhlasé provedení s doprovodem varhan, kytar, flétny, basy a bubnů.