Biskupství brněnské

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Ilustrace
8.12.2000
V pátek 8. prosince, kdy katolická církev slaví slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, sloužil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle v katedrále sv. Petra a Pavla v 17.30 hodin pontifikální mši.
Bohoslužbě předcházel průvod světla, který vyšel z Denisových sadů ke katedrále.
Průvod symbolicky připomenul Pannu Marii jako první světlo, které se rozzářilo před příchodem Ježíše Krista.