Biskupství brněnské

Páté ekumenické shromáždění pořádané Slavkovskou iniciativou smíření

Ilustrace
7.10.2000
Dne 7. října 2000 se ve Slavkově u Brna uskutečnilo jubilejní páté ekumenické shromáždění pořádané Slavkovskou iniciativou smíření.
Heslo setkání znělo: „Miluji svou církev, miluji tvou církev“ a ústředním tématem byla „Autorita v církvi jako dar služebnosti“.
Letošní jubilejní shromáždění bylo vzácné zvláště tím, že mezi významnými hosty jsme přivítali generálního sekretáře Světové luterské federace Rev. Dr. Ishmaela Noka z Ženevy, spoluautora Společného prohlášení k učení o ospravedlnění, které bylo slavnostně podepsáno Světovým luterským svazem a Katolickou církví 31.10.1999 vAugsburgu. Dalšími přednášejícími byli: Bp. Vladislav Volný, biskup SCEAV; Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze a Archimandrita Dr. J. S. Gajek, apoštolský vizitátor pro Bělorusko.
Odpolední program začal ve 13:30 před budovou radnice uctěním památky Bernardina Occhina a pokračoval ekumenickou bohoslužbou, kterou zahájil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle a na níž hlavní promluvy přednesli pražský světící biskup Mons. Jaroslav Škarvada, synodní senior ČCE a předseda Ekumenické rady církví v ČR ThMgr. Pavel Smetana a generální tajemník Světové luterské federace Rev. Dr. Ishmael Noko. Hudební program vyplnili hosté z Ukrajiny.