Biskupství brněnské

Historická výročí roku 2012

Ilustrace
V roce 2012 si připomene brněnská diecéze výročí svého založení i několik výročí brněnských biskupů:
 • 14. ledna 1882 zemřel sedmý biskup brněnský Karel Nöttig
 • 28. ledna 1917 přijal biskupské svěcení desátý biskup brněnský ThDr. Norbert Jan Nepomuk Klein,OT (správu diecéze převzal 11. února 1917)
 • 22. února 1972 zemřel dvanáctý biskup brněnský ThDr. Karel Skoupý
 • 22. dubna 1787 přijal biskupské svěcení druhý biskup brněnský Jan Křtitel Lachenbauer, OCr. (správu diecéze převzal 23. května 1787)
 • 5. května 1842 převzal správu diecéze šestý biskup brněnský ThDr. Jan Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche ( biskupské svěcení přijal v roce 1839)
 • 7. května 1862 se narodil jedenáctý biskup brněnský PhDr. ThDr. Josef Kupka
 • 7. června 1892 přijal kněžské svěcení devátý biskup brněnský ThDr. PhDr. JUDr. Pavel hrabě Huyn
 • 15. srpna 1882 přijal biskupské svěcení osmý biskup brněnský, pozdější kardinál v Olomouci, ThDr. František Saleský Bauer (správu diecéze převzal 3. září 1882)
 • 8. září 1827 přijal kněžské svěcení šestý biskup brněnský ThDr. Jan Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche
 • 9. září 1832 převzal správu diecéze pátý biskup brněnský František Antonín Gindl (biskupské svěcení přijal v roce 1831)
 • 17. září 1817 přijal biskupské svěcení čtvrtý biskup brněnský Václav Urban rytíř Stuffler (správu diecéze převzal 28. září 1817)
 • 5. prosince 1777 bylo založeno Biskupství brněnské
 • 15. prosince 1777 byl prvním diecézním biskupem brněnským jmenován Matyáš František hrabě Chorinský z Ledské