Biskupství brněnské

Malý průvodce postní dobou 2011

Ilustrace
Podobně jako vloni připravilo Diecézní kateche­tické centrum pomůcku pro postní dobu Malý průvodce postní dobou s biblickými citáty na každý den. Je určena všem, kdo touží denně alespoň po malém duchovním impulzu, jenž jim poslouží k za­myšlení a k modlitbě. Pomůcka má velikost malého deníčku (formát A6) a pro každý všední den postní doby je vybrán jeden biblický citát z li­turgických textů příslušného dne. Ke každé neděli je kromě biblického citátu (podle liturgického cyklu A) nabídnuto krátké zamyšlení. Letos je vy­bráno z poselství Benedikta XVI. k postní době 2011 nebo z jeho homilií. Myšlenky z papežova poselství k postní době jsou také obsa­hem úvod­níku brožurky.

Pomůcka je k dostání na Diecézním kateche­tickém centru nebo na Službách Biskupství brněn­ského (Brno, Petrov 5), jeden kus stojí 5 Kč. Minimální počet výtisků při zaslání poštou je 20 kusů, objednávky e-mailem na adrese kc.brno@biskupstvi.cz.

Ukázka