Biskupství brněnské

Kurz pro dobrovolné spolupracovníky v pastorační péči o nemocné

Ilustrace
Pastorační středisko Biskupství brněnského pořádá od září 2010 do února 2011 kurz pro dobrovolné spolupracovníky v pastoraci nemocných (zejména v nemocnicích).

Kurz bude probíhat v Brně na Petrově 2 každou druhou sobotu od 9 do 15 hodin. Cena kurzovného je 500 Kč.

Kurs je určen přednostně těm zájemcům, kteří mají zkušenostmi s nemocnými.

Přihlášky zasílejte do 10. 5. 2010 poštou na adresu: P. Leo Zerhau, Th.D., Ludmily Konečné 16, 639 00 Brno, příp. e-mailem p.leo@katolik.cz.