Biskupství brněnské

Postní podvečery v kryptě 2010

Ilustrace
Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně připravila také na letošní postní dobu cyklus přednášk s názvem Postní podvečery v kryptě. Zahájení vždy v 16.30 hodin modlitbou křížové cesty v katedrále, na níž v 17.15 navazuje přednáška v kryptě.
Vstupné je dobrovolné.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

 • 21. 2. 2010: Šestá cesta k Bohu
  P. Mgr. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
 • 28. 2. 2010: Cesta do Compostely
  Ing. Ladislav Samek
 • 7. 3. 2010: Možnosti a nebezpečí Facebooku
  Bc. Jan Šedo
 • 14. 3. 2010: Víra a psychika - jak se vyvíjí naše vnímání Boha
  P. Ing. Josef Stuchlý SI
 • 21. 3. 2010: Z. Pololáník: Křížová cesta s Matkou Páně (koncert duchovní hudby)*
  Dómský komorní sbor, řídí Bc. Dagmar Kolařová
 • 28. 3. 2010: ČSL - meziválečné období
  Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D

Další viz plakátek.