Biskupství brněnské

Poutní bohoslužby v katedrále na Petrově v roce 2010

Ilustrace
Kněží a věřící nejen z brněnské diecéze jsou zváni do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na pravidelné poutní bohoslužby, které se konají každý čtvrtek. Od Jubilejního roku 2000 se v katedrále konají bohoslužby za rodiny a za povolání k manželství, ke kněžství a k zasvěcenému životu. Bohoslužbě předchází výstav Nejsvětější svátosti od 16:30 hodin s možností soukromé adorace, v 17 hodin následuje společná adorace a v 17:30 hodin vrcholí modlitební a adorační program eucharistickou bohoslužbou. Každý měsíc má vyhlášený konkrétní úmysl.

ledenza politiky a státníky, za mír ve světě i v naší vlasti
únorza povolání k různým formám zasvěceného života;
za všechny nemocné, trpící a opuštěné
březenza vědce a výzkumné pracovníky
dubenza farnosti, aby byly vhodným prostředím pro růst povolání
květenza sjednocení křesťanů a za všechny, kdo se podílejí na mezináboženském dialogu
červenza všechny, kdo se modlí a přinášejí oběti za nová povolání,
a za semináře, aby se v nich upevňovalo a dozrávalo povolání ke kněžství
červenecza rodiče, vychovatele a formátory,
za zpovědníky a duchovní vůdce,
aby byli dobrými průvodci na cestě k Bohu
srpenza nespravedlivě pronásledované a bojující za práva člověka
záříza školy, zejména církevní, aby formovaly mladé lidi
k přijetí odpovědnosti za svůj život i život druhých
říjenza obnovení a posílení víry
listopadza nová povolání ke kněžství
prosinecza obnovu rodin, za povolání k manželství a rodinnému životu

I v roce 2010 jsou pravidelné čtvrteční poutní bohoslužby do katedrály sv. Petra a Pavla obdarovány milostí plnomocných odpustků za splnění obvyklých podmínek.