Biskupství brněnské

Matka Tereza v Brně - listopad roku 1984

Ilustrace
Pamětní list umístěný v biskupské rezidenci na Petrově je trvalou připomínkou, že zde při své návštěvě v Brně v listopadu roku 1984 nocovala Matka Tereza (1910-1997). Do naší země přijela na pozvání kardinála FrantiškaTomáška. V Brně se setkala se s věřícími při svém vystoupení v kostele u jezuitů a na Petrově přespala v pokoji, který až do své smrti obýval 12. brněnský biskup Mons. ThDr. Karel Skoupý (1886-1972). Řeholní sestry františkánky, které v té době na Petrově žily, vzpomínají na skromné vystupování Matky Terezy, která i ve studených listopadových dnech chodila jen v lehkých opánkách a přespala na zemi vedle připravené postele.

Pamětní list na přání brněnského biskupa Mons.Vojtěcha Cikrleho ztvárnil v roce 2004 přední brněnský umělec Jiří Šindler.