Biskupství brněnské

Smělými tahy

Ilustrace
Moravská galerie v Brně připravila na léto další výstavu prezentující oblast starého umění.Tentokrát ve spolupráci s Landesmuseum Joanneum v Grazu a Rakouským kulturním fórem v Praze otevírá v Brně výstavu s názvem Smělými tahy věnovanou evropskému baroku. Díky představení sbírky barokních olejových skic z Grazu mohou návštěvníci obdivovat, jak barokní mistři smělými tahy a pestrými barvami zachytili protiklad tajuplné tmy a světla, napětí nebo klid skicovaných situací, ze tmy vystupující tváře, křídla andělů.

Výstava nabízí krásu více než padesáti prvotřídních a vizuálně atraktivních obrazů a představuje bohatou sbírku barokních olejových skic obrazárny zemského muzea v rakouském Grazu (Landesmuseum Joanneum, Alte Galerie), jež je až na několik výjimek prezentována v úplnosti. Sbírka vznikala postupně v průběhu 19. a 20. století prostřednictvím nákupů, odkazů a darů. Vedle prací rakouských autorů, z nichž mnozí svým dílem zasáhli i na území Moravy a Čech, jsou zde zastoupeni i někteří významní umělci z Itálie, Německa a Slezska. Barokní skici jsou k v Místodržitelském paláci k vidění do 4. října letošního roku.

Plakátek