Biskupství brněnské

Dům sv. Antonína patří k nejlepším sociálním zařízením na Vysočině

Ilustrace
Moravské Budějovice – Dům svatého Antonína v Moravských Budějovicích na Vysočině je domovem pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Je založen na tradičních křesťanských základech, které zde více jak sedmdesát let upevňují sestry boromejky. V současné době patří Domov sv. Antonína mezi nejlepší poskytovatele pobytových sociálních služeb na Vysočině. Nedávná inspekce potvrdila splnění všech předepsaných podmínek kvality péče. „Zaměstnanci v čele s několika řádovými sestrami dbají na vysokou profesionální úroveň poskytované péče, ale hlavně udržují více jak sedmdesátiletou tradici poskytování sociálních služeb v Moravských Budějovicích. Boromejský duch, který je v Domě hmatatelný, je spojený se skvělou týmovou prací, vytváří příjemnou domácí atmosféru jak pro obyvatele, tak pro samotné zaměstnance,“ hodnotí ředitel Ladislav Chloupek. Inspekce, která měla prověřit kvalitu poskytované péče, probíhala tři dny přímo v Domově. Výsledkem bylo získání bezmála 130 bodů ze 144 možných.

Obyvatelům Domova je zajištěna i duchovní péče
Oproti civilnímu Domovu pro seniory je v Domě sv. Antonína kladen velký důraz na zajištění komplexní duchovní péče v duchu tradičních křesťanských hodnot Denně je obyvatelům k dispozici vlastní duchovní správce, každý den je slavena mše svatá a jsou nabízeny rozmanité duchovní programy.

Dům sv. Antonína byl postaven v letech 1934 - 1936 a zpočátku sloužil jako mateřská a dívčí škola. Poté se zde vystřídal vojenský lazaret, útočiště vystěhovaných lidí ze Sudet, domov důchodců. Po sametové revoluci byl majetek navrácen Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které Domu opět navrací své původní jméno. V současné době zde v komunitě žije devět řádových sester, z nichž šest pracuje společně s civilními zaměstnanci především na pozicích přímé obslužné péče.

„Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o staré lidi. Dům svatého Antonína je vzorovým příkladem, kde nabízejí zdravotnickou, sociální, ale také duchovní péči o člověka. V současné době mají lidé strach z toho být starými a raději o tom nemluví. Senioři jsou však součástí naší společnosti a nemůžeme před nimi zavírat oči,“ míní místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal a zároveň tak vyjadřuje radost nad vynikajícími výsledky Domova.

Dům sv. Antonína je nestátní nezisková organizace, účelové zařízení církví. Inspekce hodnotila základní zaregistrovanou službu, a to domov pro seniory. Kromě této služby má Dům svatého Antonína zaregistrované ještě tři další služby: domov pro zdravotně postižené, odlehčovací služby a denní stacionář. Zřizovatelem Domova je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které se od počátku věnují potřebným lidem v nemocnicích a v zařízeních sociální péče po celé republice.

Další informace: Eva Fruhwirtová, Senior manager
Commservis.com, s.r.o., Jiráskova 1301, 503 46 Třebechovice pod Orebem, Czech Republic
e-mail: fruhwirtova@commservis.com
tel.: +420 737 103 866
http://www.commservis.com.