Biskupství brněnské

Zasvěcené panny na Facebooku

Ilustrace
Na populárním serveru Facebook byla zřízena skupina Order of Consecrated Virgins in Scandinavia, která má sloužit pro sdílení informací o povolání zasvěcených panen a pro publikování informací o setkáních, vzdělávacích a rekolekčních programech pro zasvěcené panny a kandidátky z celého světa. Skupina je uzavřená, pro vstup je nutné schválení administrátorem.

Z nejnovějších plánovaných akcí zasvěcných panen v Evropě:

  • Kodaň 14. – 15. listopadu – studijní den zasvěcených panen a kandidátek. Dorozumívacím jazykem bude angličtina.
  • Stockholm 16. – 18. června – rekolekce s biskupem Anders Arboreliusem
    Bližší informace a kontakt: Marianne Groesmezer marianne.tofte@email.dk.
  • Setkání zasvěcených panen v Německu: Main u Frankfurtu 16. – 18. října 2009
    Bližší informace a kontakt: Irmingard Breuer IrmingardBreuer@web.de

Informace o zasvěcených pannách v České republice je možné najít na http://web.katolik.cz/ov.