Biskupství brněnské

Nový program Diecézního muzea: Symboly a tradice.

Ilustrace
Cílem programu Symboly a tradice, který připravilo Diecézní muzeum v Brně na Petrově, je seznámit školní mládež se základy tří monoteistických náboženství – judaismu, křesťanství a islámu. Studenti se přístupnou formou dozví o hlavních souvislostech mezi těmito duchovními tradicemi a zároveň o jejich vlivu (zejména křesťantví) na formování evropské kultury. Základní strukturu programu tvořenou audiovizuální projekcí a výkladem zaměřeným na základní pojmy, myšlenky a symboly judaismu, křesťanství a islámu lze rozvinout o některá aktuální společenská témata související s rolí nábožemnství ve společnosti. Program zároveň propojuje obecné informace s konkrétními souvislostmi, protože poukazuje na přítomnost židovské a muslimské komunity v Brně.

Program je určen především pro žáky druhého stupně základních škol a pro studenty škol středních. Daší informace a objednávky prostřednictvím www.petrovinfo.cz a petrov@petrovinfo.cz.