Biskupství brněnské

Novinky z Nakladatelství Paulínky

Ilustrace
Kontakt:
Petrská 9, 110 00 PRAHA 1
Tel. fax: 222 311 206
www.paulinky.cz.Křížová cesta s apoštolem Pavlem
Angelo Scarano
Průvodcem touto křížovou cestou je nám apoštol Pavel. „Tento bývalý farizej přijal Krista se všemi důsledky, a tak se stal privilegovaným svědkem nejen Krista vzkříšeného, ale i trpícího.  Jeho slova jsou proto velmi autentickým a výmluvným svědectvím o věrnosti evangeliu, a to až k prolití krve.“
Jednotlivá zastavení "skrývají" v sobě hluboký náboj, vždyť tu promlouvá člověk, který vzal Krista vážně.
Brožurka, s barevnými ilustracemi, 40 str., 68 Kč.

Od Večeře ke Kříži
Lorenzo Zani
Nový zákon opakovaně oznamuje, že pravá Boží tvář je odhalena smrtí Ježíše Krista na kříži. S touto událostí spojil Bůh vlastní identitu, v této události se ukázalo „to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil“ (1 Kor 2,9).
Cílem úvah významného italského biblisty je povzbudit čtenáře, aby se krátce v tichu zastavil před eucharistií a před křížem, pomoci mu věřit a svědčit o tom, že Ježíš ukřižovaný je Boží Syn, který zemřel, aby nám zjevil, že Bůh je láska větší než každé zlo, aby nás uvedl do života Trojice, aby nám dovolil žít v synovství naši modlitbu, naše vztahy s ostatními a každou situaci našeho života.
Brož., 184 str., 198 Kč.

Znovuzrození z vody a z Ducha
Život ze svátosti křtu
Další z řady knížek do kapsy, která může být tentokrát po ruce těm, kdo chtějí v sobě stále oživovat nejen památku, ale i milost křtu, který přijali jako dar vzkříšeného Pána.
Vedle modliteb za kmotry, vysluhovatele křtu a modlitby kmotra za kmotřence, obsahuje obnovu křestního vyznání a modlitbu poděkování za křest. První část je věnována katechezi o křtu a vysvětlení svátostných znamení.
Vhodné zvláště jako dárek pro katechumeny.
Brožurka, s barevnými ilustracemi, 24 str., 30 Kč.