Biskupství brněnské

Internetové stránky Celostátního setkání animátorů seniorů

Ilustrace
Od konce července jsou v provozu oficiální internetové stránky Celostátního setkání animátorů seniorů –www.animatori.cz.Hradec Králové: Na těchto stránkách naleznete aktuality a základní informace týkající se této akce, dále program letošního roku, on-line přihlášku, foto a videogalerii z minulých ročníků, zvukové záznamy ke stažení nebo zajímavé odkazy.

Celostátní setkání animátorů-seniorů se v tomto roce koná v Hradci Králové ve dnech 20.-21.11.2008. Zváni jsou všichni, kteří pracují se seniory na diecézní úrovni, ve farnostech, v charitních, sociálních i zdravotnických zařízeních a také ti, kdo se o problematiku lidí v seniorském věku zajímají.

Přednášejícími na letošním setkání budou: prof. Květoslav Šipr; ThDr. Jaroslav Max Kašparů; Lucia Faltin MA (Cambridge, Velká Británie); PhDr. Kateřina Lachmanová a prof. Jaro Křivohlavý.

Dle tiskové zprávy ČBK.