Biskupství brněnské

Stanovisko brněnského biskupství k eutanázii

Ilustrace
Předkladatelé návrhu zákona „o důstojné smrti“ shromažďují podpisy pod petici, která by měla prosadit projednávání zákona na uzákonění eutanazie Parlamentem ČR. V Brně petiční akce proběhla 27. 8. 2008 na náměstí Svobody a Biskupství brněnské bylo medii požádáno o stanovisko. Zpracoval je prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., tajemník Rady pro bioetiku ČBK a člen Papežské akademie pro život.

Text stanoviska.