Biskupství brněnské

Jazykové kurzy pro veřejnost

Ilustrace
Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci nabízí jazykové kurzy určené pro veřejnost. Výuku latiny, novozákonní řečtiny a biblické hebrejštiny povedou vyučující Katedry biblických věd. Výuka, která bude probíhat blokovou formou, bude rozdělena do pěti víkendů v průběhu zimního semestru 2008/2009. Po složení závěrečné zkoušky obdrží studenti osvědčení o absolvování kurzu; v případě zájmu bude otevřen pokračovací kurz. Podrobnější informace a formulář přihlášky jsou k dispozici na internetových stránkách fakulty: http://www.upol.cz/fakulty/cmtf/celozivotni-vzdelavani/.