Biskupství brněnské

Dopis Kongregace pro klérus u příležitosti památky sv. Jana Marie Vianneye

Ilustrace
U příležitosti památky sv. Jana Marie Vianneye zaslala Kongregace pro klérus krátké poselství.Text dopisu (formát PDF, též k dispozici v rubrice Dokumenty).