Biskupství brněnské

Mons. Ladislav Tichý jubilantem

Ilustrace
V těchto dnech se dožívá 60 let významný český biblista a kněz brněnské diecéze Mons. prof. Ladislav Tichý, Th.D.Jubilant je dlouholetým vedoucím Katedry biblických věd CMTF UP v Olomouci a v letech 1991–1997 byl také děkanem olomoucké teologické fakulty. K významnému životnímu jubileu připravili pro oslavence kolegové z jeho katedry sborník, do nějž přispěli mj. významní domácí i zahraniční biblisté. Název sborníku se inspiroval 5. veršem úvodní kapitoly prvního listu Timoteovi: Láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.

V souvislosti s jubileem ocenil zásluhy prof. Ladislava Tichého také olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který jej jmenoval sídelním kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, a rektor Univerzity Palackého prof. Lubomír Dvořák, jenž udělil prof. Tichému stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj UP (Pro merito).