Biskupství brněnské

Ubytovat studenta v křesťanském domově? Proč?

Ilustrace
Chlapecký Církevní domov mládeže Petrinum v Brně nabízí již šestnáctý rok pobyt středoškolským a vysokoškolským studentům škol v jihomoravské metropoli. V současné době již přijímá přihlášky na školní rok 2008/2009.Brno: Ředitel domova, Ing. Vít Mičánek, říká: „Často slyšíme i sami vyslovujeme různé stesky na to, jaká dnešní mládež je, ale ne často si také uvědomujeme, že značný vliv na to má prostředí, ve kterém vyrůstá. V době dospívání na kamarádech a na prostředí záleží velmi mnoho. A toto je jeden z důvodů, proč je v Brně již šestnáctým rokem Církevní domov mládeže Petrinum, který nabízí věřícím chlapcům po dobu studia nejen ubytování, ale i zázemí věřícího prostředí. Chlapce v jejich dospívání doprovází věřící vychovatelé - sami otcové rodin - prakticky žijící z víry. Bydlí zde rovněž kněz-spirituál domova, denně je zde možnost účastnit se v kapli domova mše a využít duchovních, kulturních, sportovních, ale i dalších aktivit. Je k dispozici tělocvična, posilovna, hřiště, velká zahrada, počítače, internet, kulečník, dílna, klubovny, studovny… Stojí za povšimnutí i to, že za dobu novodobé existence domova zde „dozrálo“ nebo vzniklo již mnoho duchovních povolání (kněžských i řeholních), ale „dozrávali“ zde i mnozí otcové křesťanských rodin.“

„Stále je ale zřejmé, že mnozí věřící rodiče o této možnosti buď nevědí, nebo ji lehkovážně odmítnou s tím, ať jejich syn jde na internát, kde budou jeho spolužáci a kamarádi, nebo který si sám vybere,“ dodává Ing. Mičánek. „Způsob života a prostředí se v těchto zařízeních zcela pochopitelně diametrálně liší od prostředí křesťanského domova, a je škoda nabízenou možnost nevyužít...“

Další informace a kontakt:
Církevní domov mládeže Petrinum
Veveří 15, 602 00 Brno;
www.volny.cz/petrinum