Biskupství brněnské

Kongregace pro klérus vyzývá k modlitbám za kněze

Ilustrace
Na svých nových webových stránkách hledá Kongregace pro klérus osoby ochotné zapojit se do stálé adorace před Eucharistií za nová duchovní povolání. Současně byla spuštěna i kampaň, jejímž účelem je získat "duchovní matky kněží" – ženy, které se po vzoru Panny Marie budou modlit za kněze.

Více v tiskové zprávě ČBK.