Biskupství brněnské

Centrum naděje a pomoci má svůj Zpravodaj

Ilustrace
První číslo Zpravodaje Centra naděje a pomoci je na světě. Jak uvádí jeho šéfredaktorka, Hana Pinknerová, bude každý druhý měsíc informovat o tom, co se v Centru naděje a pomoci děje, o tom, co je nového, co se podařilo i co trápí."Vzhledem k finanční úspornosti a s ohledem na ochranu životního prostředí, budeme Zpravodaj distribuovat elektronickou cestou. Naleznete jej na http://www.cenap.cz/zpravodaj.php", dodává.