Biskupství brněnské

Semináře Centra pro rodinu a sociální péči v Brně - podzim 2007

Ilustrace
Tvorba rodinné legendy
Aby vztahy v rodině byly pevné a dobré, aby odolaly v těžkých chvílích, potřebuje rodina pevné kořeny.Vytváření rodinné legendy je jednou z cest, jak můžete vztahy posílit, podpořit soudržnost své rodiny a nalézt vlastní kořeny. Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, Josefská 1 pořádá seminář paní Mgr. Jindry Wojtkové – Zakotvení rodiny skrze tvorbu rodinné legendy. Termín 21. 9. od 17:00 do 19:00. Informace na tel.č. 542 217 464

Kurz efektivního rodičovství – výchova krok za krokem
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně v tomto roce opět nabízí kurz, který Vám pomůže na příkladech situací z běžného života osvojit si základní metody výchovy usilující o vztah rodič-dítě, založený na důvěře, respektu a vzájemné úctě. Kurz pomáhá lépe porozumět sám sobě i dítěti, správně komunikovat, řešit konflikty bez křiku. Dodává sílu a chuť k plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí a profesí – rodičovství. Jedná se o devět setkání.
Dopolední kurz s hlídáním dětí probíhá od 20. 9. 2007 jednou za 14 dní vždy od 9:00 do 11:15.
Odpolední kurz probíhá od 4. 10. 2007 jednou za čtrnáct dnů vždy od 17:00 do 19:15.
Informace na tel.č. 542 217 464

Zranění v dětství, která dál zraňují
Mnozí lidé si hluboko ve svých srdcích nesou zranění, která stále nejsou zcela uzdravená. Přestože si na ně již zvykli, stále ovlivňují jejich myšlenky a chování a znovu způsobují bolest jejich blízkým, dětem a partnerům.
Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, Josefská 1 pořádá v rámci Rodičovských setkání seminář s MUDr. Jitkou Krausovou, na kterém získáte podporu k přijetí a zpracování takových zranění, k jejich uzdravení. Seminář se uskuteční 12. 10. od 17:00 do 19:00 v sále Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, Josefská 1.

Centrum pro rodinu a sociální péči
Josefská 1
602 00 Brno
tel. 542 217 464
eliska.vondrackova@centrum.cz
www.crsp.cz