Biskupství brněnské

Diecézní charita Brno a Zimbabwe

Ilustrace
Diecézní charita Brno, která je poskytovatelem humanitární pomoci a rozvojové spolupráce do zahraničí, přichází se sbírkovými konty, jejichž výtěžek bude použit na humanitární a rozvojové účely.Konání veřejných sbírek je řádně povoleno a probíhá v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. Výtěžek sbírky je určen na pomoc dětem v Zimbabwe - na stravu, ošacení, vzdělání.

Veškeré potřebné informace lze nalézt na: WWW stránkách Diecézní charity Brno

Další infromace:
Mgr. František Bublan
Diecézní charita Brno
Středisko humanitární pomoci,
rozvojové spolupráce a krizového řízení
Tel. 538 700 952
Mob. 731 428 373
E-mail. frantisek.bublan@caritas.cz