Biskupství brněnské

CMTF UP v Olomouci a její nové obory - nabídka studia také v Brně

Ilustrace
CMTF UP v Olomouc nabízí pro akademický rok 2007/2008 rozšířenou nabídku bakalářských a magisterských studijních oborů.Podrobné informace o přijímacím řízení jsou na adrese http://www.upol.cz/fakulty/cmtf/prijimaci-rizeni/.

Pro zájemce o prezenční (denní) studium se otevírá magisterský studijní obor Katolická teologie, v němž se vzdělávají jak seminaristé připravující se na kněžské působení, tak laičtí studenti a studentky. Nově se ve spolupráci s dalšími fakultami otevírá bakalářský obor Náboženství se zaměřením na vzdělávání, který pokračuje navazujícím magisterským studiem Učitelství náboženství pro ZŠ. Tento obor se na Pedagogické fakultě UP kombinuje s obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání. Již potřetí se mohou zájemci hlásit ke studiu bakalářského oboru Humanitní studia. Jeho posluchači jsou připravováni pro vzdělávací a výchovné instituce, pro oblast ochrany památek, pro církevní účelová zařízení, pro média a vysoké školy. V prezenční formě se ve spolupráci s Caritas Vyšší odbornou školou sociální (http://www.caritas-vos.cz/CSY/) realizují obory Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce. CMTF nedávno získala akreditaci oboru Teologická studia, který bude vyučován ve dvouoborových kombinacích s jinými fakultami – v současné době probíhají jednání tak, aby mohli první studenti nastoupit v září 2008.

Obor Charitativní a sociální práce se vyučuje také v kombinované (dálkové) formě studia. Dalším kombinovaným oborem je bakalářská Teologie a spiritualita zasvěceného života, která je určena pro řeholnice a řeholníky.

Zájemcům o kombinované magisterské studium je určen obor Křesťanská výchova, jehož výuku CMTF nabídne v případě dostatečného zájmu také v pronajatých prostorách FF MU v Brně. V loňském roce, kdy se možnost výuky v Brně naskytla poprvé, se do brněnské studijní skupiny přihlásilo více než 70 posluchačů, kteří se zde setkávali přibližně každou druhou sobotu. Zájem projevili nejen budoucí učitelé náboženství, po nichž nový školský zákon vyžaduje vysokoškolské vzdělání v oboru, ale i lidé mnoha jiných profesí. Svůj význam má i to, že se zde setkávají posluchači různého věku – od čerstvých maturantů po seniory. Svou pomoc nabízí i Diecézní knihovna Biskupství brněnského, která právě pro ně rozšířila svou výpůjční dobu. Informační kontaktní centrum Petrov zase poskytuje pro brněnské studenty CMTF bezplatné využití několika pracovních míst u počítačů připojených k internetu. S výjimkou absenčních výpůjček nabízí posluchačům své služby také Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU. Posluchači mohou také využít nabídku mše svaté na Grohově ulici v Brně (8.00 hodin).

 V prvním ročníku čeká studenty Křesťanské výchovy mimo jiné úvod do filozofie, teologie a Písma, základní pojmy křesťanské spirituality, přehled církevních dějin, ale i základy církevní latiny. Část studia několika předmětů probíhá s využitím tzv. distančních textů – tedy interaktivních studijních a zkušebních materiálů přístupných přes internet.

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2007/2008 lze pro všechny oborypodávat ještě do 27. dubna 2007. Zájemci je mohou zasílat na adresu: CMTF UP, Studijní oddělení, Univerzitní 22, 771 11 Olomouc. Bližší údaje ochotně podá studijní oddělení CMTF UP (studijni.cmtf@upol.cz, tel.: 585 637 010-1 a 585 637 013), informace jsou též na adrese  http://www.upol.cz/fakulty/cmtf/prijimaci-rizeni/