Biskupství brněnské

Programy Centra naděje a pomoci - CENAP

Ilustrace
Kontaktní adresa: CENAP – Centrum naděje a pomoci, Vodní 13, 602 00 Brno, tel.: 543254891, e-mail: cenap@cenap.cz, www.cenap.cz “Povídání o manželství”
- diskusní setkání pro snoubence a novomanžele o připravenosti na manželství, o partnerské komunikaci, o významu lidské sexuality, o manželské lásce, o výchově dětí, o hospodaření s penězi.
Začátek kurzu v pondělí 2.4.2007 od 18,30 do 20,00 hod. v CENAP, Vodní 13, Brno.
Přihlášky tel.: 543254891, e-mail: cenap@cenap.cz, www.cenap.cz

“Když končí mateřská dovolená”
– motivační program pro ženy, které chtějí více poznat samy sebe a rozvíjet své dovednosti. Setkání probíhají každý pátek 9.3. 2007 od 9,00 do 11 hod. v CENAP, Vodní 13, Brno.
Přihlášky tel.: 543254891, e-mail: cenap@cenap.cz, www.cenap.cz

“Být sama sebou”
- kurz pro dívky ve věku 12–18 let. Témata jednotlivých setkání: osobnost, komunikace, společenská etiketa, image, partnerské vztahy, lidská sexualita, závislosti kosmetika, kadeřnictví a zdravá výživa.
Začátky kurzu v pondělí nebo středu nebo čtvrtek vždy od 16,00 do 17,30hod. v CENAP, Vodní 13, Brno.
Přihlášky tel.: 543254891, e-mail: cenap@cenap.cz

“Zdravé rodičovství” – programy pro nastávající rodiče
Kurz předporodní přípravy s praktickým nácvikem k porodu
Cvičení pro těhotné
Plavání se cvičením pro těhotné
Speciální programy pro nastávající rodiče dvojčat a vícerčat
Návštěvní služba domů při potížích v kojení a po porodu
Cvičení po porodu
Interaktivní kurz masáží kojenců
Kurz nošení dětí v šátku
Bližší informace je možné získat v CENAP – Centrum naděje a pomoci, Vodní 13, 602 00 Brno, tel.: 543254891, e-mail: cenap@cenap.cz, www.cenap.cz

Poradna pro ženy a dívky
Nabízíme pomoc osobám při hledání řešení obtížných životních situací vzniklých v důsledku těhotenství, mateřství, rodičovství. Poskytujeme informace o dávkách státní sociální podpory a sociální péče, domácího násilí a o možnostech umístění v azylových domech.