Biskupství brněnské

Akce misionářky Jany Ungerové v roce 2007

Ilustrace
Víkendová duchovní obnova pro manželské páry
9.-11. 2. 2007, Sv. Hostýn.
Pořádá Katolická charismatická obnova, vedou manželé Attardovi z komunity ICPE.
Přihlášky a informace: Matice Svatohostýnská, tel. 573381693, matice@hostyn.cz
Informace o programu: ungerovajana@seznam.cz Stefan a Pia Attardovi slouží už dvacet let jako katoličtí misionáři v komunitě ICPE (Mezinárodní katolický evangelizační institut). Věnují se především službě pastoračního poradenství. Vedou semináře vnitřního uzravení, setkání pro pastorační pracovníky, duchovní obnovy pro manželské páry aj. Mají dvě dcery.

"Další krok k uzdravení"
9.-11. 3. 2007, Sv. Hostýn
Pro ty, kteří už pár kroků v oblasti vnitřního uzdravení udělali, ale i pro ty, kteří chtějí teprve vykročit.
Přihlášky a praktické informace: Matice Svatohostýnská, tel. 573381693, matice@hostyn.cz
Informace o programu: ungerovajana@seznam.cz

Vnitřní uzdravení - "Hranice"
(budování zdravých mezí v osobním životě i ve vztazích)
11.-13. 5. 2007, Koclířov
Přihlášky a praktické informace: Českomoravská Fatima, tel. 461543164-6 Informace o programu: ungerovajana@seznam.cz