Biskupství brněnské

Zřízení nových Oblastních charit

Ilustrace
Diecézní charita Brno od 1. 1. 2007 zřizuje Oblastní charitu Tišnov a Oblastní charitu Rajhrad jako své dvě nové organizační složky.Oblastní charita Tišnov působí na území děkanství tišnovského, Oblastní charita Rajhrad působí na území děkanství rosického a modřického.

Sídlo Oblastní charity Tišnov je Janáčkova 333, 666 00 Tišnov, telefonní spojení bude upřesněno.

Sídlo Oblastní charity Rajhrad je Odbojářů 47, 664 61 Rajhrad, tel. 547 232 223, fax 547 232 247.

Výběrové řízení na ředitele obou oblastních charit bude zveřejněno na http://www.dchbrno.caritas.cz.