Biskupství brněnské

V Brně zahajuje nový biblický kurz Na počátku aneb kniha Genesis a Janovo evangelium

Ilustrace
Nový ročník biblického kurzu, tentokrát s názvem Na počátku pořádá od října v Brně Pastorační středisko brněnské diecéze. Kurz se bude letos zabývat První knihou Mojžíšovou (Genesis) a Janovým evangeliem.Brno: Pastorační středisko brněnské diecéze zve všechny zájemce o vzdělávání v oblasti biblistiky na nový kurz, který tentokrát nese název Na počátku aneb kniha Genesis a Janovo evangelium.

Letošní kurz, již čtvrtý v pořadí, bude probíhat v aule na Biskupském gymnáziu v Brně na Barvičově ulici č. 85 a je jednou z aktivit širšího programu Roku diecéze, kterou chce brněnské biskupství nabídnout v rámci roku 230. výročí svého založení (5.12.1777). Kurz je příležitostí vrátit se skrze Boží slovo ke kořenům víry v naší diecézi, ale také k počátkům víry každého z nás. Kurz začíná ve čtvrtek 19.10. v 17.00 hodin (konec v cca 20.15 hodin) a sedm večerních setkání s přibližně čtrnáctidenní periodicitou potrvá do ledna příštího roku.

Každé setkání je vždy rozděleno na dva bloky: ve starozákonní části se bude věnovat především První knize Mojžíšově (Genesis), a v novozákonní části bude tentokrát v centru zájmu Janovo evangelium. Nejdříve bude souhrnně probrán delší úsek biblické knihy, potom je připraven podrobnější výklad kratšího vybraného textu.

Lektory kurzu jsou R.D. Stanislav Pacner, R.D. Petr Mareček a další přednášející z teologických fakult.

Cena: dobrovolný příspěvek na náklady kurzu.

Přihlášky je třeba zaslat na adresu: Biskupství brněnské, Pastorační středisko, Petrov 8, 601 43 Brno do 9. 10. 2006. Přihlášky mají k dispozici správcové farností, jsou k vyzvednutí také na Službách, Petrov 5, Brno, nebo ke stažení na http://www.biskupstvi.cz/pastorace.

Další informace:
Pastorační středisko brněnské diecéze, Petrov 6, Brno,
tel. 543 235 030, kl. 299 (po-čt),
e-mail dolezelova@biskupstvi.cz.