Biskupství brněnské

Kurz efektivního rodičovství - výchova krok za krokem

Ilustrace
Všem rodičům, kteří se snaží být zodpovědní, chápající, snaží se být svým dětem dobrými průvodci životem a přesto si občas nevědí rady s výchovou, nabízí Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně kurz, který jim pomůže v jejich nejistotách a starostech.Rodiče si pomocí nácviku modelových situací z běžného rodinného života osvojí základní techniky a metody výchovy, která usiluje o kvalitní vztah rodič-dítě, založený na důvěře a respektu a vychovává děti spolupracující, ochotné, zdravě sebevědomé. Vychází z křesťanského pohledu na člověka a rodinu. Kurz pomáhá lépe porozumět dítěti, správně komunikovat, řešit konflikty bez křiku. Nabízí tipy a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat v domácím prostředí. Dodává novou sílu a chuť k plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí a profesí - rodičovství.

Kurz bude probíhat od října v Centru pro rodinu v Brně. Přihlašovat se je možné do dopoledních, odpoledních i víkendových kurzů. Informace na tel.č. 542 217 464 nebo na eliska.vondrackova@centrum.cz