Biskupství brněnské

V Brně zahajuje další ročník Teologický kurz

Ilustrace
Katechetické centrum brněnského biskupství pořádá ve školním roce 2006-2007 Teologický kurz.Brno: Teologický kurz je určen dospělým katolíkům, kteří touží upevnit si nebo rozšířit své vzdělání v oblasti víry, pomáhat v budoucnu ve farní katechezi (ve školním roce 2007-2008 naváže kurz KATECHETA – specializační vzdělání pro budoucí katechety ve farnostech), pomáhat při liturgii (ve školním roce 2007-2008 naváže kurz Služba ve farnosti – specializační kurz pro budoucí lektory, akolyty a další spolupracovníky při liturgii) nebo chtějí jakýmkoliv způsobem sloužit v pastoraci.

Kurz probíhá v Brně od října 2006 do června 2007 přibližně ve čtrnáctidenní periodicitě.

Přihlášky je možné zaslat na Katechetické centrum do 15. 9. 2006.

Bližší informace o podmínkách přijetí, obsahu kurzu i způsobu přihlášení může každý zájemce obdržet u svého faráře nebo na níže uvedené adrese či internetových stránkách:

Biskupství brněnské, Katechetické centrum, Petrov 8, 601 43 Brno
tel 543 235 030, e-mail kc.brno@biskupstvi.cz, http://kc.biskupstvi.cz.