Biskupství brněnské

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity v Brně připravuje teologický kurz

Ilustrace
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity připravuje ve spolupráci s Biskupstvím brněnským a Bioetickým centrem Hippokrates kurs „Živá teologie – Spirituální dimenze člověka“. Brno: Studia v Univerzitě třetího věku se mohou zúčastnit absolventi kterékoli střední školy s maturitou, pokud dosáhli věkové hranice rozhodné pro přiznání starobního důchodu, anebo se jí přiblížili. Studium je zaměřeno na sebevzdělávání a zlepšuje předpoklady pro mimopracovní aktivity, neposkytuje však profesionální kvalifikaci.

Studium v kurzu Živá teologie je tříleté a každoročně obsahuje osmnáct přednášek. Zápočet se uděluje za aktivní účast, studenti podle vlastního rozhodnutí mohou a nemusí skládat kolokvia.

Pro usnadnění odhadu zájmu o studium Živé teologie v rámci Univerzity třetího věku shromažďuje přihlášky do 15. 9. 2006 Bioetické centrum Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno. Je možno se přihlásit také e-mailem na elektronické adrese bioetika@volny.cz.