Biskupství brněnské

Česká televize představila nový cyklus Prolínání světů

Ilustrace
Na tiskové konferenci v Brně představilo brněnské studio České televize nový osmnáctidílný seriál Prolínání světů, který divákům představí životy věřících pěti světových náboženství.Brno: Cílem celého cyklu, jehož scénáristou, odborným garantem a průvodcem je Tomáš Halík, je snaha nabídnout poutavou formou reportáží a výpovědí z atraktivních, mnohdy exotických míst několika kontinentů klíč k porozumění hodnotovým systémům různých světových náboženství. Má povzbudit ducha tolerance, ochotu k překonávání předsudků i xenofobie, a vést diváky k zamyšlení nad vlastním životem, a jeho hodnotami.

foto ČT Jak říká Jaroslava Pešková z brněnského televizního studia: „V procesu globalizace stále nabývá na důležitosti dialog kultur a nebezpečí jejich násilných střetů a konfliktů. Původ těchto střetů lze většinou nalézt v náboženství jako sedimentu lidské zkušenosti. V české společnosti, v níž seriózní studium náboženství bylo po desetiletí ideologickým tabu, se dosud setkáváme s množstvím předsudků a základních neznalostí...“

Cyklus pořadů líčí náboženství nikoliv s hlediska doktrinálního či historického, nýbrž jako součást životního stylu současných lidí v různých částech světa: srovnává, jak různá náboženství chápou a ztvárňují základní životní situace, zabývá se vztahem náboženství k umění a vzdělání, k politice a k násilí, klade si otázku, jaké jevy se v sekulárních společnostech snaží nahradit náboženství. Seriál Prolínání světů připravilo Centrum náboženské tvorby brněnského studia České televize a Studio Budíkov, autorem hudby, kameramanem a režisérem je Martin Kratochvíl Na obrazovkách se s novým cyklem ním můžeme setkat každou neděli na druhém programu České televize v 18.45 hodin.

ČESKÁ TELEVIZE, Televizní studio Brno, Běhounská 18, 658 88 Brno

foto foto foto