Biskupství brněnské

Ohlédnutí za konferencí Farnost jako dům s otevřenými dveřmi

Ilustrace
V Brně se v závěru května uskutečnila již druhá diecézní konference, zabývající se radostmi i problémy farností. Přes 200 delegátů pozorně naslouchalo přednášejícím a také se aktivně zapojilo do diskuse. Cenné byly poznatky z tematických pracovních skupin, jejichž souhrn nabízejí internetové stránky Pastoračního střediska brněnské diecéze.