Biskupství brněnské

Na Petrově se bude otvírat nové informační kontaktní centrum

Ilustrace
Během prázdnin zahájí v blízkosti katedrály na Petrově svou činnost nové informační kontaktní centrum PETROV.Brno: Historická budova bývalého kapitulního děkanství (Petrov 1) procházela poslední měsíce zásadní rekonstrukcí, aby mohla nabídnout turistům a návštěvníkům Petrova nejen moderně zařízené a vybavené informační kontaktní centrum, ale také jedinečnou expozici muzea sakrálního umění Vita Christi – Život Kristův.

Centrum bylo realizováno za základě projektu Biskupství brněnského „Petrov – klíč k živé historii“, jehož záměrem bylo vybudovat informační kontaktní centrum v lokalitě areálu Národní kulturní památky Petrov, nejvýraznějšího symbolu moravské metropole.

Již více než před sedmi sty lety byla na Petrově založena svatopetrská kapitula, od roku 1777 je Petrov sídlem brněnských biskupů. V průběhu staletí byla katedrála mnohokráte vyobrazena na množství uměleckých děl, vyobrazení panoramatu Petrova na současné desetikoruně patří zřejmě mezi nejznámější. Za zmínku stojí, že první doklad o existenci Petrova pochází také z mince - na denárech brněnského knížete Konráda (1061 – 1092) je vidět podoba kostela s nápisem S. Petrus.

Podle archeologických výzkumů sahá historie Petrova do druhé poloviny 12. století, kdy se na místě dnešní katedrály nacházel malý jednolodní kostel s kryptou pod presbytářem.

Ani historii města nelze od areálu Petrova oddělit. Právě tady měl stanoviště Francouz Ludvík Raduit de Souches, velitel obrany města v roce 1645, kdy se Brno ubránilo mnohonásobné přesile švédských vojsk. Ještě za Raduitova života zde byla umístěna pamětní kamenná deska ze 17. století připomínající místo, odkud velel.

SROP Evropská unie Jihomoravský kraj

Projekt „Petrov – klíč k živé historii“ je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem.