Biskupství brněnské

V Tasovicích proběhla oslava patrona pekařů

Ilustrace
Článek a fotogtafii zaslal P. Jiří Šilhánek z Tasovic. TASOVICE (jip): Přes pět set věřících a obdivovatelů pečiva se již tradičně sešlo na poutní slavnosti, která se konala ve středu v Tasovicích, rodišti patrona pekařů a cukrářů sv. Klementa Marie Hofbauera. Její historie sahá až k roku 1909, kdy byl sv. Klement svatořečen, ale k znovuobnovení došlo až po roce 1989.

Poutníci nejen z Čech a Moravy, ale také z Polska či Slovenska se sešli v kostele postaveném na místě rodného domku sv. Klementa, kde je srdečně přivítali kněz zdejší farnosti a starosta obce. Mezi účastníky pouti bylo 23 kněží, starostové obcí Tasovice a Hodonice, starosta města Znojma Pavel Balík a hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Bohoslužbu za hudebního doprovodu části souboru Pražských trubačů celebroval Marian Rudolf Kosík, Opraem., opat z Nové Říše. Věřící v kostele mohli vidět vlajku a znak obce Tasovice. Tato vlajka zde ale nebyla jediná. Se svými vlajkami se zde rovněž představili polští pekaři. Na závěr mše opat M. R. Kosík velice milou formou připomenul sv. Klementa a to nejen jako světce, ale také jako člověka.

Poté se všichni mohli odebrat do obecního přísálí sousedícího s kostelem. Zde měli možnost zakoupit upomínkové předměty a po požehnání si prohlédnout a ochutnat pekařské a cukrářské výrobky. Ty pro tuto významnou akci připravili pekaři z Polska, Slovenska, Čech a Moravy. Nechyběly ani výrobky od Delta pekáren, které dodávají většinu pečiva do našich obchodů. Nalézt jsme zde ale mohli také Námořnický chléb upečený v čajovně Libera Hodonice, či pečivo od bývalého pekaře z Tasovic, pana Ondříška, kterému je již 85 let.

Letošní pekařská pouť sice již skončila, ale všichni zájemci budou srdečně zváni i v příštím roce, kdy dojde ke změně termínu oslav. Poutní slavnost bude přesunuta na příznivější roční období. Tím bude květen, kdy si věřící připomenou svatořečení sv. Klementa papežem Piem X. dne 20.5.1909. Samotná pouť se bude konat v sobotu 19. května 2007.

foto