Biskupství brněnské

Patnáctiletý Nezbeda

Ilustrace
Křesťanský zábavný měsíčník Nezbeda, určený čtenářům ve věku od 7 do 12 let, vstupuje letos do patnáctého ročníku své existence.Brno/Zlín: U zrodu tohoto časopisu stál v roce 1991 redaktor dětské rubriky tehdejšího časopisu Velehrad Josef Janota, který na základě impulzu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera začal připravovat projekt nového křesťanského časopisu pro děti. Ke spolupráci přizval výtvarníka Vítězslava Koutníka. Oba dva již tenkrát patřili ke zkušeným salesiánským spolupracovníkům, a to velkou měrou přispělo k formování časopisu v salesiánském duchu. Z mnoha navržených názvů se oběma autorům zalíbil nejvíce Nezbeda jako symbol sympatického dareby, který však při svých rošťárnách neztrácí upřímnost, čestnost a smysl pro kamarádství.

První – signální - číslo Nezbedy vyšlo v lednu 1992, další už jako pravidelný měsíčník v dubnu téhož roku. Časopis byl vydáván salesiánským nakladatelstvím Portál.

Díky velkorysosti dobrodince sídlila redakce ve svých počátcích zdarma ve stavebních buňkách v Otrokovicích. Přesto byly začátky krušné. Koncem roku 1993 odešel z existenčních důvodů z místa šéfredaktora Josef Janota a zůstal spolupracovat jen externě. Do redakce nastoupil Leoš Hrdlička a funkci šéfredaktora převzal Vítězslav Koutník. V tomto složení redakce pracuje doposud, externě přispívá šest spolupracovníků.

V roce 1994 se redakce přestěhovala do Zlína, do budovy kláštera Regina, kterou spravovali zlínští salesiáni. Nezbeda opustil nakladatelství Portál a jeho tisk převzala tiskárna ve Zlíně. Právě odtud se Nezbeda vydává na pouť k dětem po celé republice dodnes.

Již při svém vzniku si Nezbeda dal za úkol rozvíjet u svých čtenářů kladné vlastnosti a svému předsevzetí nezůstal nic dlužen. Obsah svých stránek staví na morálních základech a křesťanských hodnotách, na Desateru Božích přikázání.

Vzhledem k tomu, že je Nezbeda časopis zábavný, najdou v něm čtenáři rozmanitou nabídku. Povídky, komiksy, životopisné příběhy, příběhy z bible, rozhovory se zajímavými lidmi, hádanky, zajímavosti z domova i ze světa, humor i rubriky pro šikovné ruce, občas nějaké přílohy. To vše doplněno barevnými ilustracemi a fotografiemi.

Přesto, že se Nezbeda už tak dlouho těší oblibě čtenářů, paradoxně každý rok bojuje o přežití. Podobně jako většina křesťanských časopisů v Evropě je neziskový, na rozdíl od nich však není pravidelně dotován žádnou církevní organizací. Ve chvílích nouze se obrací na církevní i světské dárce a jejich příspěvky mu „doposud“ pomohly přežít. Redakce děkuje všem dárcům, a především Bohu za tom že Nezbeda může letos oslavit patnácté narozeniny.

Kontakt a objednávky:
Redakce Nezbedy, Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel.: 577 218 266 (+záznamník), 518 327 302
e-mail: nezbeda.zlin@volny.cz
internet: http://www.volny.cz/nezbeda.zlin